ITT Controls

 • ITT-P-NH121
  SHAFT EXTENSION,NH92/94/96,, 26 1/2" YOKE

  Asco General Controls / ITT Barton
  SHAFT EXTENSION,NH92/94/96,, 26 1/2" YOKE

  In stock:

  VIEW

 • ITT-P-NH122
  SHAFT EXTENSION W/MANUAL, OVERRIDE NH Series

  Asco General Controls / ITT Barton
  SHAFT EXTENSION W/MANUAL, OVERRIDE NH Series

  In stock:

  VIEW

 • ITT-P-NH123
  CONTROLLER PLATE ASSY. COVER, KIT, NH91 THRU NH96

  Asco General Controls / ITT Barton
  CONTROLLER PLATE ASSY. COVER, KIT, NH91 THRU NH96

  In stock:

  VIEW

 • ITT-P-NH124
  CONTROL PLATE KIT, MODEL B1,, NH95

  Asco General Controls / ITT Barton
  CONTROL PLATE KIT, MODEL B1,, NH95

  In stock:

  VIEW

 • ITT-P-NH125
  CONTROL PLATE KIT, MODEL B1,, NH96

  Asco General Controls / ITT Barton
  CONTROL PLATE KIT, MODEL B1,, NH96

  In stock:

  VIEW

 • ITT-P-NH126
  INDICATOR PLATE KIT,, NH91 THRU NH96

  Asco General Controls / ITT Barton
  INDICATOR PLATE KIT,, NH91 THRU NH96

  In stock:

  VIEW

 • ITT-P-NH127
  FORCE MOTOR,COIL ASSY,4-20mA, NH91 THRU NH94

  Asco General Controls / ITT Barton
  FORCE MOTOR,COIL ASSY,4-20mA, NH91 THRU NH94

  In stock:

  VIEW

 • ITT-P-NH128
  FORCE MOTOR,COIL ASSY 10-50mA, NH91 THRU NH94

  Asco General Controls / ITT Barton
  FORCE MOTOR,COIL ASSY 10-50mA, NH91 THRU NH94

  In stock:

  VIEW

 • ITT-P-NH129
  POTENTIOMETER KIT,0-5000 OHM, FEEDBACK NH Series

  Asco General Controls / ITT Barton
  POTENTIOMETER KIT,0-5000 OHM, FEEDBACK NH Series

  In stock:

  VIEW

 • ITT-P-NH130
  O-RING KIT,NH91 THRU NH96

  Asco General Controls / ITT Barton
  O-RING KIT,NH91 THRU NH96

  In stock:

  VIEW

 • ITT-P-NH131
  O-RING KIT, TOP COVER,, NH91 THRU NH96

  Asco General Controls / ITT Barton
  O-RING KIT, TOP COVER,, NH91 THRU NH96

  In stock:

  VIEW

 • ITT-P-NH132
  O-RING KIT, ELECTRICAL COVER,, NH91 THRU NH96

  Asco General Controls / ITT Barton
  O-RING KIT, ELECTRICAL COVER,, NH91 THRU NH96

  In stock:

  VIEW